logo.jpg

VIIMSI ROTARY KLUBI
kuulutab välja stipendiumi

Stipendiumist

Soovime märgata, motiveerida ja tunnustada oma huvialal silmapaistvate tulemustega Viimsi õpilast või tudengit, kel on:

- potentsiaal jõuda tippu antud alal,

- selge nägemus nii isiklikest sihtidest kui ka selle seotusest Eesti ühiskonnaga,

- tarmukust ome eriala tutvustamisel ja teiste kaasamisel Viimsi kogukonnas.

 

Stipendiumit võib taotleda Viimsi õpilane või tudeng, kes on taotluse esitamise ajal 16-22-aastane. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendium on mõeldud õpinguteks (õppemaks, õppevahendid), enesetäiendamiseks või loominguliseks tegevuseks.

 

Palume esitada taotlus hiljemalt 31. detsember 2021.

Taotlus peab sisaldama:

1) CV

2) Motivatsioonikiri (kuni 1 A4)

3) Taotluse põhjendus koos eelarvega

4) Soovituskiri juhendajalt (digitaalselt allkirjastatud)

 

Valiku otsuse tähtaeg on 31. jaanuar 2022.

Taotlus esitada hiljemalt 31.12.2021

Taotlus koos kõige nõutuga esitada e-posti aadressile: